Khoa tiếng Nhật trường Đại học Takushoku

Chương trình đặc biệt dành cho du học sinh - Chương trình đặc biệt dành cho du học sinh

   Chương trình đặc biệt dành cho du học sinh là chương trình đào tạo tiếng Nhật dành cho du học sinh người nước ngoài đặt mục tiêu học lên đại học, cao học, v.v… ở Nhật Bản. Có 2 khóa là “nhập học vào mùa xuân” (nhập học vào tháng 4) và “nhập học vào mùa thu” (nhập học vào tháng 9); trong thời gian học, học viên sẽ được học tiếng Nhật và các môn khác. Chương trình được trang bị môi trường học tập hoàn thiện dành cho du học sinh như phòng CALL, phòng máy tính tự học, v.v… Nhà trường xếp lớp theo năng lực của học viên, bên cạnh việc giảng dạy tiếng Nhật, tiếng Anh, nhà trường còn mở các buổi học luyện thi các môn tự chọn như toán khối Tự nhiên, toán khối Xã hội, vật lý, hóa học, sinh học; các buổi học lịch sử, địa lý, xã hội hiện đại, tình hình Nhật Bản, v.v… để thông qua đó có thể hiểu sâu sắc hơn về Nhật Bản.Nhà trường bố trí giáo viên phụ trách theo cơ chế lớp chủ nhiệm để thực hiện sâu sát công tác hướng dẫn hướng đi tương lai, các buổi học tiếng Nhật được chia theo mục đích của học viên như “học lên Đại học Takushoku”, “học lên đại học công lập quốc gia”, “học lên cao học”, “tập trung vào tiếng Nhật”. Trường hỗ trợ cho học viên chu đáo từ đầu đến cuối. Trường còn có chế độ nhập học theo tiến cử vào các khoa Đại học Takushoku (nhập học từ năm 1, tổng cộng 5 khoa); bên cạnh đó, nếu học viên được công nhận là đủ tiêu chuẩn thì có thể dự thi liên thông vào học thẳng năm thứ 3 trong các khoa của Trường.
Địa chỉ:
Trung tâm Giáo dục quốc tế Đại học Takushoku
Tokyo, Bunkyo-ku, Otsuka 1-7-1
Số lượng tuyển sinh:
130 người
Thời gian nhập học & số năm học: Nhập học mùa xuân (tháng 4): thời gian học 1 năm (từ tháng 4 ~ tháng 3 năm sau); nhập học mùa thu (tháng 9): thời gian học 1 năm rưỡi (từ tháng 9 ~ tháng 3 của 2 năm sau). Sau khi học xong các môn quy định và được chứng nhận là đã hoàn tất, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn tất khóa học.

Các trường học lên chủ yếu

Cao học:
Đại học Takushoku, Đại học Tokyo, Đại học Tsukuba, Đại học Hitotsubashi, Đại học Quốc gia Yokohama, Đại học Waseda, v.v…
Đại học:
Đại học Takushoku, Đại học Tokyo, Đại học Công nghệ Tokyo, Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Đại học Ibaraki, Đại học Mie, Đại học Thủ đô Tokyo, Đại học Keio, Đại học Tokyo Denki, v.v…
Cao đẳng:
Cao đẳng Hokkaido thuộc Đại học Takushoku, v.v…
Trường dạy nghề:
Các trường dạy nghề

Học lên Đại học Takushoku

   Nhà trường có chế độ tiến cử và thi liên thông để học từ chương trình đặc biệt dành cho du học sinh học lên các khoa trường Đại học Takushoku và Cao đẳng Hokkaido thuộc Đại học Takushoku. (có miễn giảm 1 phần phí nhập học)

Học phí, v.v…

Phí nhập học Phí giảng dạy Phí nghiên cứu đào tạo Tổng cộng
Nhập học mùa xuân 125,000yên 475,000yên 30,000yên 630,000yên
Nhập học mùa thu 125,000yên 712,500yên 45,000yên 882,500yên

Học bổng

   Với mục đích hỗ trợ cho việc học tập và sinh hoạt tại Nhật Bản của du học sinh, nhà trường tuyển chọn học viên phù hợp với các điều kiện, mục đích, v.v… để cấp học bổng cho học viên.

  • Học bổng chương trình đặc biệt dành cho du học sinh Đại học Takushoku: 150.000 yên/năm 10 người
  • Học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài du học tự túc: 48.000 yên/tháng vài người
  • Quỹ học bổng Giáo dục quốc tế Takayama: 50.000 yên/tháng 1 người

Số lượng học viên theo học chương trình đặc biệt dành cho du học sinh (năm 2013)

Quốc gia / vùng lãnh thổ Nhập học mùa xuân Nhập học mùa thu
Tổng cộng 44 11
Trung Quốc 13 5
Đài Loan 15 1
Nê-pan 4 0
Việt Nam 4 2
Hàn Quốc 2 0
Thái Lan 2 0
Indonesia 1 1
Campuchia 1 0
Sri Lanka 1 0
Tajikistan 1 0
Hoa Kỳ 0 1
Mông Cổ 0 1
img0102

Trả lời